حفاظت شده: ) سخن اول ما در ورزش: لا فتی الا علی >>>>> لا سیف الا ذوالفقار

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: